Módszertani gyűjtemény workshopokhoz

Ezen az oldalon a szakmai műhelymunkához (workshopokhoz) találhatunk hasznos csoportos munkamódszereket, amelyek hatékonyabbá teszik az együtt gondolkodást, eredményessé a közös munkát.

MÓDSZEREK WORKSHOPOKHOZ

Workshop (Műhelymunka) A műhelymunka a változások kidolgozásának egyik terepe, amikor egy e célra létrehozott team, vagy az érintettek egy csoportja problémamegoldó célú kidolgozó munkát végez a változások érdekében. A kidolgozás fontos eleme a bevontság biztosítása is, tehát fontos, hogy a változásokban érintettek minél nagyobb számban részesei legyenek a kidolgozásnak. A műhelymunka eredményorientált. Fontos eleme, hogy a team tagjai az adott problémához szükséges szakértelemmel rendelkezzenek, Tudják és akarják a változások meghatározott részét kidolgozni és bevezetésükön munkálkodni. A sikeres workshop feltétele a szakmailag felkészült, csoportdinamikát is figyelemmel kísérő moderátor.

WORKSHOPON ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREK

WORLD CAFE módszer

A World Café célja, hogy egy heterogén összetételű csoportban együtt gondolkodást hozzon létre. Az ideális létszám lehet 20-40 fő. A környezetet úgy alakítjuk ki, hogy egy kávéház bensőségességét idézze fel a résztvevőkben, akik négy-öt fős, asztaloknál ülnek. A beszélgetés néhány előre kidolgozott kérdés mentén zajlik, bizonyos forgatókönyv szerint. A kérdések az összejövetel témájára fókuszálnak. Az asztaltársaságok egy kérdésről 20-30 percig beszélgetnek, aztán az asztalgazda kivételével a többiek új asztalokhoz mennek. Ott röviden megosztják egymással a korábbi kör észrevételeit, majd az új kérdéssel folytatják a közös gondolkodást. Az összejövetel során a résztvevőkkel együtt a gondolatok és ötletek is vándorolnak az asztalok között és számtalan variációban összekapcsolódnak. Időnként nyílt köröket lehet beiktatni, mikor egy társaság az összes jelenlévővel megoszt egy-egy gondolatot. A résztvevők beszélgetés közben az asztalon elhelyezett flipchart papírokra írnak, rajzolnak, így inspirálva magukat és az utánuk jövőket. Az egymásra hangolódás, az inspiráció, az együtt gondolkodás sok energiát szabadít fel, sikerélményt ad és közös cselekvésre buzdít.

https://theworldcafe.com

OPEN SPACE módszer

Az Open Space módszer azzal kezdődik, hogy a résztvevők egy körben ülnek, több mint 50 résztvevő esetén koncentrikus körökben, és elgondolkodnak az adott témáról (a kör a régi törzsi kultúrát szimbolizálja, ahol a falvaknak mindig egy kör alakú tér volt a középpontja). Az alapelvekbe való rövid bevezetés után mindenkinek, aki élni akar vele, megvan a lehetősége, hogy a kör közepére menjen és témáját megnevezze. Amikor a témák a táblán vannak és az időpontok, valamint a helyek adottak, akkor mindenki oda írja fel magát, ahol szívesen dolgozna. Ez a “piactér”. Ha több csoportban is részt venne azonos idősávban, meg is győzheti a résztvevőket, hogy valamelyiket halasszák későbbre. Amikor ez véget ér, akkor a csoportok önszervező formában elkezdenek dolgozni. Az előre megadott kereteken belül maguk osztják be az idejüket és a szüneteket. Minden csoport maga foglalja össze az eredményeit, ajánlásait és megállapodásait és ezt mindenki számára hozzáférhetővé teszi a hírek számára kialakított táblán.

A nap második felében a kialakult témák kapcsán projektet kell tervezniük a kiscsoportoknak.

A nap végén találkozik az összes csoport, hogy tapasztalataikat és benyomásaikat kicseréljék.

A befejezés előtt mindenki kézbe kapja a munkacsoportok eredményeinek a dokumentációját. Cél lehet a dokumentáció alapján a rokon célok összevetése és a cselekvéshez szükséges lépések kialakítása.

Az Open Space alapelvei

A két láb törvénye

 • Megtisztelem a csoportot a távollétemmel, ha sem tanulni, sem a munkához hozzájárulni nem tudok. Ha tanulok valamit, akkor maradok. Ha hozzá tudok járulni a munkához, maradok. Ha egyik sem áll fenn, akkor energiát vonok el a csoporttól.
 • Oda megyek, ahol számomra és mások számára is gyümölcsöző módon tudok dolgozni.
 • Egyedül én határozom meg és én felelek azért, hogy miben és mennyi ideig veszek részt.

Ami történik, az az egyetlen, ami megtörténhetett

 • Az előttem álló dologra koncentrálok, arra, ami most történik.
 • Észreveszem a kínálkozó lehetőségeket, most világossá válnak.

Valami akkor kezdődik el, amikor az idő megérett rá

 • A kreatív lökés, a szuper ötlet, az úttörő ötlet, az inspiráció nem 10:30-kor jön, csak azért mert az csoportunk akkor kezdődik.
 • Kivárom türelmesen a megfelelő időpontot.

Aminek vége van, annak vége van

 • Más feladatok felé fordulok, ha egy feladat kész.
 • Gazdálkodom az időmmel és az energiámmal.
 • Ha valamit gyorsabban elintézek, mint ahogy vártam, akkor tovább megyek, egy másik projekten dolgozom, meglátogatok egy másik csoportot, valami újba kezdek.

Aminek nincs vége, annak nincs vége

 • Ha a megbeszélt idő letelt és mi éppen ekkor fogunk hozzá valamihez, valójában ekkor lendülünk bele a témába, akkor az nem ért véget.
 • Megállapodunk egy új időpontban, betervezünk egy új találkozót.
CSOPORTOS GONDOLKODÁS PERSZÓNÁKKAL

Kiscsoportos módszer, amelyben a résztvevők kisebb csoportokban ötletelnek a stratégiai megvalósítási lehetőségekről egy-egy Perszóna segítségével. Az interjúk alkalmával feltárt információk segítségével a moderátor Perszónákat alkot, amelyet egy-egy csoport megismer, majd ennek segítségével állítja fel a problématérképet. A problémák, kihívások kapcsán megoldási útvonalakat terveznek.

CSOPORTOS GONDOLKODÁS ESETTANULMÁNYOKKAL

Kiscsoportos módszer, amelyben a résztvevők kisebb csoportokban ötletelnek a stratégiai megvalósítási lehetőségekről egy-egy esettanulmány segítségével. Az interjúk alkalmával feltárt információk segítségével a moderátor esettanulmányokat ír, amelyet egy-egy csoport megismer, majd ennek segítségével állítja fel a problématérképet. A problémák, kihívások kapcsán megoldási útvonalakat terveznek.

VÍZIÓMONTÁZS

A vízió olyan jövőkép, amely egy ideális helyzetet mutat be. A tervezés során jó inspirációs forrás lehet, de segíthet az igények, vágyak feltárásában is. A vízióalkotás során a csapatok közösen egy nagy képet készítenek rajzok és kivágott képek segítségével, amelyről leolvashatók a fő szempontjaik. Segít abban, hogy a csapattagok közös célt tűzzenek ki, és megbeszéljék a legfontosabb kérdéseket a témával kapcsolatban. A vízióban sok ötlet megjelenhet párhuzamosan, hiszen mindenki hozzáteheti saját gondolatait.

NOMINÁLCSOPORT-MÓDSZER (NCM):

A csoport egy adott problémát vitat meg, majd priorizál az adott megoldások között. Első lépésként mindenki leírja a véleményét, második lépésként mindenki elmondja azt és csoport vezetője felírja egy táblára, harmadik lépésként megbeszélik a feljegyzett ötleteket, negyedik lépésként tagok rangsorolják azokat és kialakítják a csoport véleményét.