HELYI BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIA

Kedves Látogató!

Ebben a menüpontban megtalálhat minden információt és segédletet ahhoz, hogy saját településük viszonylatában bűnmegelőzési stratégiát tudjanak készíteni. A bűnmegelőzési stratégia elkészítése kapcsán két folyamatot kell megismernünk. Egyfelől az ideális szakmai team megalkotásának, valamint a közös célok és megoldható feladatok feltérképezésének folyamatát, másfelől pedig a célok stratégiai dokumentumba foglalását és az azokat konkretizáló intézkedések intézkedési tervvé alakítását.

Módszertani útmutató

A módszertani útmutató végigvezeti az Olvasót a helyi bűnmegelőzési stratégia elkészítésének folyamatán. A blokkon belül található egy nyomtatható folyamatábra, mely röviden bemutatja a stratégiakészítés lépéseit, valamint elengedő helyet tartalmaz saját ötletek, jegyzetek rögzítésére. Ez a folyamatábra hozzájárul ahhoz, hogy a készítők időről időre ellenőrizni tudják, hol tartanak, milyen lépések várnak még rájuk és rögzíthessék gondolataikat, ötleteiket. Ezen túl a segédletek között megtalálható egy részletesebb módszertani útmutató, mely a folyamatábrán szereplő lépéseket mutatja be.

Segédletek

A segédanyagok rész tartalmazza azokat a dokumentumokat, melyek megkönnyítik a szakmai megbeszélések és workshopok szervezését, a statisztikai adatok bekérését és elemzését. Itt található továbbá a készülő bűnmegelőzési stratégia ajánlott tartalomjegyzéke és egy minta az intézkedési tervre.

Közösségi tervezés – a lakosság bevonása a tervezésbe

A közösségi tervezés módszertanához kapcsolódó szakmai anyagok gyűjteménye, melyek segítségével a lakosság is bevonható a stratégiaalkotás folyamatába. A stratégiai célok meghatározása csak a helyi lakosság gondolatainak, szükségleteinek ismeretével történhet. Fontos, hogy a helyi közösségek a tervezési folyamat egészének tevékeny részesei legyenek.

Részvételi tervezés a településfejlesztésben – Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft, 2018

Kézikönyv a részvételi városmegújításról – szerk.: Bardóczi Sándor, Giczey Péter, Közösségfejlesztők Egyesülete Városmegújító Munkacsoport, 2010

Közösségi konfliktuskezelés – Alternatív vitarendezési módszerek a települési és közösségi konfliktusok kezelésében – Fürjes Balázs, Krémer András, Pallai Katalin, 2009

Partnerségi egyeztetés, közösségi tervezés kézikönyv – Ditzendy Károly Arisztid, HROD Kft., 2016

Kozossegi tervezes– Területfejlesztési füzetek 1. szám, Sain Mátyás, NFGM-VÁTI, 2010

Társadalmi részvétel – Bevezetés a helyi önkormányzati képviselők számára – Dr. Pallai Katalin, Polgármester Akadémia – Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2010

Tudástár