Statisztika elemzése, adatgyűjtés

A kriminálstatisztikai adatokat 3 blokkban érdemes elemezni

bűncselekmények

elkövetők

sértettek

A statisztikai adatok értelmezésnél fontos, hogy tendenciákra figyeljünk, érdemes 5-10 éves távlatban vizsgálni a statisztikai mutatók változását.
  • Sokszor szemléletesebbek az adatok, ha arányokról beszélünk. Az elkövetett bűncselekmények struktúráját (tehát milyen arányban követnek el vagyon elleni, vagyon elleni erőszakos, közlekedési, stb.) érdemes %-okban vizsgálni.

  • Az elemzés elvégezhető bűncselekményenként, tehát vizsgálható, hogy mennyit változott a lopások aránya, de sokszor segítik az adatok érdemezését, ha nagyobb blokkokban gondolkodunk. Ha például a Btk.-ban szereplő fejezeteket vesszük kiindulási alapnak, akkor vizsgálhatjuk, hogy a vagyon elleni cselekmények hogyan változtak. Természetesen ez nem zárja ki, hogy ezen belül kitérjünk a lopásokra.

  • Az elkövetők és sértettek esetében érdemes megvizsgálni a nemek, valamint a korcsoportok közötti különbségeket is.

  • Érdemes a területi adatokat összehasonlítani a vármegyei vagy országos adatokkal (ebben segítséget nyújthat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratéga valamint – ha rendelkezésre áll – a Vármegyei Bűnmegelőzési Stratéga).